Interne regelingen

Kleding

Kinderendienen comfortabele kleding te dragen en hun schoenen uitte doen in het lokaal voor alle activiteiten behalve de kookworkshops. Voor creatieve workshops wordteenschortof beschermdekleding ten zeerste aanbevolen. Kauwgom is niet toegestaan. Culture Kids is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.

Annulering

Incidentele lessen die wordengeannuleerd vanwege ziekte of vakantietijdens de periode waarvoor werdingeschreven, kunnen niet worden teruggevorderd tijdens het semester. Teneinde een vlotte planning en organisatie van de activiteitentoe te laten,dient elke afwezigheidvooraf telefonisch of per e-mail gemeld te worden.

Terugbetaling
Wanneereen kind niet in staat is om verschillende activiteiten bij te wonen vanwege een blessure of ziekte, met geldige reden, zal hetinschrijvingsgeldworden overgedragen naar een tegoed voor een toekomstige activiteit binneneen periode van 12 maanden volgende op de datum van annulering.

Verantwoordelijkheden

We doen er alles aan om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het veilig toekomen en vertrekken van hun kinderen evenals voor het gedrag van broers en zussen. Vanwege de aanpalende appartementen en de toegang via de parkeergarage (alleen voorbehouden voor bewoners), vragen we ouders of verzorgers expliciet om het geluidsniveau tot een minimum te beperken bij het betreden van de faciliteiten.

Gedragsproblemen

Als een kind tijdens de les ontwrichtend, destructief of gevaarlijk is voor zichzelf, andere kinderen of personeelsleden, zullen we er alles aan doen om met zowel oudersals het kind in kwestie samen te werken om dit gedrag op te lossen. Als het gedrag aanhoudt, wordt het kind in kwestie gevraagd om een ​​pauze te nemen van de klas of het evenement.